Binckhorst: wonen aan water en in ’t groen

De schop kan in de grond om de Binckhorst te ontwikkelen tot het nieuwe, hippe woon-werkgebied van groeiend Den Haag. In 2016 en 2017 wordt het voormalige bedrijventerrein omgevormd tot een groen en waterrijk gebied, aantrekkelijk om in te werken en te wonen. De drie havens in de Binckhorst gaan hier een belangrijke rol in spelen. Langs de Trekvliet komt ruimte voor 750 tot 1000 woningen. Het college van B&W van Den Haag heeft 10 miljoen euro uitgetrokken om te investeren in de buitenruimte, zoals in aanplant van bomen en groen en vernieuwing van kades.

De aanleg van de Rotterdamsebaan, die van de A4 naar de Binckhorstlaan leidt, maakt van het gebied een toplocatie. De Binckhorst heeft door zijn goede bereikbaarheid en ligging, aan de rand van Den Haag maar tegelijkertijd nog geen twee kilometer van het stadscentrum, alles in zich om uit te groeien tot uitstekende vestigingsplaats. De Binckhorst is met zijn 130 hectare en honderden meters lange waterlijn de grootste ontwikkellocatie voor groeiend Den Haag.

“Als je door je oogharen kijkt, zie je de boten dobberen in de havens, zijn er terrasjes op de kades en groene gebieden waar je doorheen kunt wandelen. Langs het water van de Trekvliet kun je straks fijn wonen in het groen. En voor grote en kleine bedrijven ontstaat volop ruimte”, zegt verantwoordelijk wethouder Boudewijn Revis (Buitenruimte).

Het plan is de gebieden rond de Binckhorsthaven, de Fokkerhaven en de nieuw aangelegde Poolsterhaven elk een eigen karakter te geven. De laatste twee havens liggen aan de Trekvliet, die de Schie en de Vliet met het Haagse binnenwater verbindt. De Poolsterhaven gaat in ieder geval stallingsruimte bieden voor rondvaartboten. Er zijn al verschillende gegadigden die hier hun vaartuigen ’s avonds en in het weekend willen neerleggen.

Groen hart
De Binckhorst krijgt een groen hart. Dat kan, door begraafplaats Sint Barbara middenin het gebied en het 17e-eeuwse kasteel De Binckhorst aan de andere kant van de Binckhorstlaan meer in het zicht te brengen. Het kantoor dat nu het kasteel aan het oog onttrekt wordt gesloopt en daarvoor in de plaats komt groen.

Langs de Trekvliet moet een gebied ontstaan waar mensen heerlijk kunnen wonen, een bedrijf kunnen starten of uit kunnen gaan. Hier zijn mogelijkheden voor de bouw van 750 à 1000 woningen en de realisatie van 8.000 tot 11.000 vierkante meter bedrijfsruimte. Om deze ontwikkelingen aan te jagen, wordt het gebied beter ontsloten. Daarvoor wordt een straat aangelegd die langs de Fokkerhaven loopt, parallel aan de Binckhorstlaan. Op de nieuw ingerichte kade van de Fokkerhaven kan horeca een plek vinden en in het water komen ligplaatsen waar omwonenden en passanten kunnen aanmeren.

Bedrijvigheid
Rondom de Binckhorsthaven zijn al innovatieve en creatieve bedrijven gevestigd. Een voorbeeld is het bedrijfsverzamelgebouw in de voormalige Caballerofabriek. In het stookhuis daarnaast is intussen restaurant MaMa Kelly gevestigd. Het gebied herbergt al grote bedrijven op het gebied van IT en Telecom, zoals KPN, Ericsson en Tech Mahindra.

De investeringen in herinrichting van het gebied zijn van groot belang bij het werven van nieuwe bedrijven. De bereikbaarheid van het gebied per auto, trein, fiets en over het water is hierbij een grote troef. Maar daarnaast zal de infrastructuur in de Binckhorst verbeterd worden, zodat het makkelijker wordt om van de kantoren in het gebied naar de haven te gaan. Hiervoor wordt nu al gewerkt aan herinrichting van de Saturnusstraat. Ook komt er een voetgangersbrug van het Maanplein naar de Binckhorsthaven en wordt het mogelijk om een rondje om de haven te lopen.
WTF TV Den Haag December 2015 https://wtftv.nl/