Toevoegen van groen aan het gebied speelt een belangrijke rol – gemeente promo wonen en werken in Trekvlietzone (Binckhorst)

Binckhorst moet het nieuwe centrum van Den Haag worden

Opening Paviljoen Kobus aan de Trekvliet